Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.01.2024 - 14:42  //  aktualizácia: 16.01.2024 - 14:42  //  zobrazené: 508

Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva

Pozvánka na zasadnutie

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

01.02. 2024 ( štvrtok ) o 15.30 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a privítanie
  2. Hodnotenie činnosti komisie školstva za rok 2023
  3. Plán práce komisie školstva na rok 2024
  4. Plán kontrolnej činnosti SŠÚ na rok 2024
  5. VZN, ktorým sa zrušuje VZN č.1/2023 o určení výšky FP na mzdy, prevádzku a žiaka ZUŠ,    dieťa MŠ alebo žiaka ŠZ so sídlom na území mesta Šaľa
  6. Deň učiteľov – informácie o príprave a organizácii slávnostného podujatia
  7. Aktuálne informácie
  8. Diskusia
  9. Záver

 S pozdravom

V Šali, 12.01. 2024                                                                         

Miloš Rehák                                                                                                                                 
predseda KŠ