Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.12.2023 - 08:30  //  aktualizácia: 13.12.2023 - 08:31  //  zobrazené: 430

Pozvánka na ekonomickú komisiu

P O Z V Á N K A

na 8. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2023 
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí 

1.    Otvorenie
2.    Návrhy
-    Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 
3.    Rôzne
-    Návrh termínov komisie na prvý polrok roku 2024
4.    Záver


Šaľa, 13.12.2023                                

JUDr. Anna Torišková
predseda komisie