Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2023 - 08:34  //  aktualizácia: 20.11.2023 - 08:51  //  zobrazené: 401

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa schváleným na 6. zasadnutí MsZ dňa 22. 8. 2019 zasadala Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa zriadená na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa

24. 11. 2022 uznesením č. 8/2022 – II., v nasledovnom zložení: Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi. Tajomníčka: Mgr. Erika Kollerová.Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť dva návrhy na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a dva návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ na 8
. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční  30. novembra 2023.

 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“

Zoltán Lazók – za mimoriadnu a dlhoročnú podporu partnerských vzťahov medzi maďarským mestom Oroszlány a našim mestom Šaľa a za vzájomné obohacovanie kultúrneho, športového a spoločenského života občanov oboch miest.

Mgr. Krzysztof Obratański - za mimoriadnu a dlhoročnú podporu partnerských vzťahov medzi poľským mestom Konksie a našim mestom Šaľa a za vzájomné obohacovanie kultúrneho, športového a spoločenského života občanov oboch miest.

„Cena mesta Šaľa“

MUDr. Peter Grell, Ph.D. – za významnú lekársku, vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti onkológie, patrí medzi 50 najlepších lekárov v Česku.

Dana Janebová – za aktívnu publikačnú činnosť vlastnej tvorby a za dlhoročnú výchovu mažoretiek v Šali.