Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 23.12.2008 - 10:23  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:10  //  zobrazené: 2350

Zvukový záznam zo zasadnutia MsZ v Šali dňa 30.6.2005

číslo: I28/2008

Požadované informácie:
zvukový záznam zo zasadnutia MsZ v Šali dňa 30.6.2005, bod G 1/3/05 Posudzovanie zámeru „ Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión Západné Slovensko“ navrhovateľa NISAK a.s. Nitra.

Sprístupnené informácie:
zhotovením kópie zvukového záznamu zo zasadnutia MsZ v Šali dňa 30.6.2005 bod
G 1/3/05 posudzovanie zámeru „ Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ na nosiči DVD.

Žiadateľ: MUDr. Regan Belovič, Šaľa