Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.02.2010 - 10:21  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:14  //  zobrazené: 2214

Zvukový záznam z prvého riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. 02. 2010

číslo: I05/2010

Požadované informácie: zvukový záznam z prvého riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. 02. 2010

Sprístupnené informácie: zhotovenie kópie zvukového záznamu prvého riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. 02. 2010 na CD nosiči

Žiadateľ: Redakcia Slovo Šaľanov