Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:03  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:04  //  zobrazené: 1919

Zverejnenie protestu prokurátora proti VZN Mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach

číslo: I47/2012

Požadované informácie:
- zverejnenie protestu prokurátora proti VZN  Mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území Mesta Šaľa (Pd  221/12-6)  

Sprístupnené informácie:
- protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 221/12-5 zo dňa
19. 10. 2012 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 9 strán formátu A4.
Predmetný protest prokurátora bol zverejnený na internetovej stránke mesta Šaľa, nakoľko bol predmetom programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 15. 11. 2012, a to v časti: www.sala.sk – otvorené mesto – mestské zastupiteľstvo – materiály na rokovanie MsZ – materiály k 6. zasadnutiu MsZ v Šali v roku 2012 – materiál F 3/6/2012.