Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 10:34  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 10:36  //  zobrazené: 683

Zoznam parcelných čísel v pôsobnosti mesta Šaľa, na ktoré boli vydané stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov v období od 01. 01. 2022 do 28. 02. 2023

číslo: I13/2023

Požadované informácie: zoznam parcelných čísel v pôsobnosti mesta Šaľa, na ktoré boli vydané stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov v období od 01. 01. 2022 do
28. 02. 2023 s uvedením katastrálneho územia a dátumu vydania.

Sprístupnené informácie:

 

parc. čísla

k. ú.

Dátum vydania

1

2844/70, 2844/69

Šaľa

18.1.2022

2

2844/68, 2844/67

Šaľa

20.1.2022

3

2844/66, 2844/65

Šaľa

20.1.2022

4

2844/64, 2844/63

Šaľa

20.1.2022

5

2844/62, 2844 61

Šaľa

20.1.2022

6

5033/21, 5033/22

Šaľa

27.1.2022

7

116/1,116/3, 115/2

Šaľa

28.1.2022

8

5033/101, 5033/102

Šaľa

17.2.2022

9

5033/83, 5033/84

Šaľa

22.2.2022

10

5359/2, 5359/3

Šaľa

7.4.2022

11

98,99

Šaľa

11.4.2022

12

2558, 2559

Šaľa

9.5.2022

13

2844/29, 2844/30, 2844/53, 2844/99, 2848/12, 2848/18

Šaľa

25.5.2022

14

2844/35, 2844/36, 2844/119

Šaľa

11.7.2022

15

3184/2

Šaľa

19.7.2022

16

2844/54, 2844/98, 2848/19

Šaľa

17.8.2022

17

5033/65, 5033/66

Šaľa

12.9.2022

18

101,102,103,104

Šaľa

21.9.2022

19

792/1, 792/2, 793/1

Šaľa

22.9.2022

20

542/2, 542/7, 524/35

Šaľa

16.11.2022

21

1521/1, 1521/2, 1521/4

Šaľa

9.1.2023

22

4143/79, 4143/85, 4143/86

Šaľa

6.2.2023

23

1477/5, 1478

Šaľa

7.2.2023

24

2844/247, 2845/17

Šaľa

28.2.2023