Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.06.2010 - 09:45  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:28  //  zobrazené: 1741

Zaslanie ročného rozpočtu mesta Šaľa za rok 2009

číslo: I19/2010

Požadované informácie: zaslanie ročného rozpočtu mesta Šaľa za rok 2009

Mesto Šaľa e-mailom zo dňa 17. mája 2010 zaslalo žiadateľom výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadatelia ani napriek výzve nedoplnili do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Bc. Lukáš Hlavička, Bc. Peter Lenčéš, Bc. Matúš Petruľák