Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.03.2024 - 15:54  //  aktualizácia: 27.03.2024 - 15:56  //  zobrazené: 302

Zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, 4.4.2024

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla 2024 (štvrtok) o 16:30 h v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.                                                                                      

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia 4.4.2024 do 13.5.2024
 4. Správa o činnosti a hospodárenie Mestskej knižnice Jána Johanidesa za predchádzajúci rok
 5. Marec mesiac knihy – tematické podujatia
 6. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Našice (Chorvátska republika)
 7. Návrhy na ocenenie Tvorivý čin roka 2023
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2024
 9. Kronika mesta Šaľa 2022
 10. Rôzne  
 11. Záver

 

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

 

Šaľa, 27.3.2024

 

Marek Molnár

    predseda komisie