Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.10.2009 - 12:04  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:41  //  zobrazené: 2015

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk vrátane prípadných príloh

číslo: I28/2009

Požadované informácie:

1. zápisnica z vyhodnotenia ponúk vrátane prípadných príloh,
2. kompletný  výkaz  výmer  ponuky  víťazného  uchádzača – t.j. zoznam  položiek,  merné jednotky a počet jednotiek (v prípade, že v ponuke bol predložený len rozpočet postačuje fotokópia rozpočtu s vymazanými údajmi o jednotkových a sumárnych cenách v jednotlivých položkách).

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie je v prílohe.

Žiadateľ: BIG Šaľa, s.r.o.

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 122.25 kB)