Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.06.2010 - 08:48  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:27  //  zobrazené: 1846

Z akých konkrétnych podkladov ste vychádzali pri vašich záveroch, že formát 602XML je rozšírený?

číslo: I18/2010

Požadované informácie:

1. Z akých konkrétnych podkladov ste vychádzali pri vašich záveroch, že formát 602XML
je rozšírený?
2. Kedy mesto obstarávalo vyplňovateľné elektronické formuláre a ktorá konkrétna firma vyhrala verejné obstarávanie?
3. Sprístupnenie podkladov, informačných materiálov a iných informácií, ktoré poskytol dodávateľ s informáciami o formáte 602XML a o dodržiavaní všetkých potrebných štandardov. Kedy a v akej forme vám boli informácie o dodržiavaní všetkých potrebných štandardov poskytnuté.
4. Sprístupnenie podkladov, informačných materiálov a iných informácií, ktoré poskytol dodávateľ s informáciami o použiteľnosti formulárov 602XML na rôznych platformách. Kedy a v akej forme vám boli informácie o dodržiavaní všetkých potrebných štandardov poskytnuté.

Sprístupnené informácie:

1. Vychádzali sme z informácií od dodávateľa, podľa ktorého tento formát používajú
aj mestá Martin a Komárno.
2. Verejné obstarávanie sa uskutočnilo v novembri 2008 (http://www.sala.sk/vo/60.pdf).
Víťazom bola firma Software602 Slovensko, s. r.o., Krupinská 4, 851 01  Bratislava 5.
3. Informácia od dodávateľa bola podaná ústne.
4. Informácia od dodávateľa bola podaná ústne.

Žiadateľ: Štefan Szilva, Bratislava