Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:44  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:45  //  zobrazené: 718

všetky písomné vyjadrenia doručené mestu Šaľa zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja k téme výstavby nájomných bytov na Kráľovskej ulici

číslo: I7/2017

Požadované informácie: všetky písomné vyjadrenia doručené mestu Šaľa zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja k téme výstavby nájomných bytov na Kráľovskej ulici.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Štátny fond rozvoja bývania – Oznámenie o nepriznaní podpory zo dňa 28. 06. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

  2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Preskúmanie rozhodnutia ŠFRB vo veci nepriznania podpory k žiadosti mesta Šaľa zo dňa 05. 09. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4.

  3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – TV k 116 b. j. – Šaľa – vrátenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo dňa 09. 09. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

  4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – BD 34 b. j. – Šaľa – vrátenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo dňa 21. 11. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

  5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – TV k 34 b. j. – Šaľa – vrátenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo dňa 21. 11. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

  6. Štátny fond rozvoja bývania – Oznámenie o priznaní podpory zo dňa 13. 12. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 

Prílohy