Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:24  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:24  //  zobrazené: 771

V odpovedi na poslaneckú interpeláciu poslanca Petra Jaroša z májového zastupiteľstva je uvedené, že sa chystá reorganizácia dopravy na sídlisku Veča

číslo: I34/2022

Požadované informácie citujeme:

„V odpovedi na poslaneckú interpeláciu poslanca Petra Jaroša z májového zastupiteľstva je uvedené, že sa chystá reorganizácia dopravy na sídlisku Veča. Vzhľadom na to, že sa mi nedarí nájsť žiadne informácie o tejto reorganizácii, chcem požiadať o nasledujúce informácie:

  1. Aké sú hlavné princípy/zmeny tejto reorganizácie? Okrem iného ma zaujíma, či dôjde
    k zjednosmerneniu ulíc (ak áno tak ktorých), či dôjde k úprave najvyššej povolenej rýchlosti, či sa bude nejak meniť spôsob parkovania. Pokiaľ sú tieto zmeny rozpracované v nejakom dokumente poprosím o jeho zaslanie/link naň (ak sú zmeny v generali dopravy, poprosím o čísla strán, ktoré sa venujú tejto reorganizácii).
  2. V akom časovom horizonte by mala byť táto reorganizácia uvedená do praxe?
  3. Budú sa môcť obyvatelia k týmto zmenám vyjadriť a pripomienkovať ich? Ak áno, tak
    v akej forme? Bude mesto k tejto reorganizácii organizovať verejné stretnutia s občanmi mesta?“

Sprístupnené informácie:

Reorganizácia dopravy v mestskej časti Veča je momentálne iba v teoretickej prípravnej fáze so začiatkom najskôr v roku 2023. Na jej príprave sa budú podieľať zodpovední zamestnanci mesta, dopravného inšpektorátu a v úzkej spolupráci s tvorcami dopravného generelu. Pred uvedením do praxe bude samozrejme predstavená verejnosti na pripomienkovanie, nie je vylúčené aj priame zapojenie občanov, príp. komisií pri jej tvorbe.