Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:43  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:43  //  zobrazené: 512

V akom štádiu je povoľovanie reklamných stavieb v katastrálnom území Šaľa, Šaľa-Veča podľa nového stavebného zákona?

číslo: I5/2017

Požadované informácie:

V akom štádiu je povoľovanie reklamných stavieb v katastrálnom území Šaľa, Šaľa-Veča podľa nového stavebného zákona? Koľko je platných stavebných povolení na reklamné stavby na území Šaľa, Šaľa-Veča? Ktoré osoby, firmy, spoločnosti majú stavebné povolenie na reklamné stavby? Pri názve vlastníka uviesť aj presnú lokalitu reklamnej stavby aj s termínom platnosti.

Žiadosť bola na základe výzvy doplnená dňa 23. 01. 2017 pod evidenčným číslom 1154/2017 (žiadateľ žiada informácie sprístupniť elektronickou poštou – zhotovením kópie – scanu).

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Zákonom č. 293/2014 Z. z. s účinnosťou od 02. 01. 2015 bol novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle tejto novelizácie boli zmenené podmienky na povoľovanie reklamných stavieb. Na tunajšom stavebnom úrade je evidovaných 24 žiadostí o dodatočné povolenie reklamných stavieb na území mesta Šaľa. Každé podanie je v štádiu individuálneho posudzovania v súlade s platnými ustanoveniami novelizovaného stavebného zákona. Na území mesta Šaľa sú platné štyri stavebné povolenia a jedno ohlásenie drobnej reklamnej stavby:

 • Rozhodnutie o dodatočnom povolení reklamnej stavby zo dňa 21. 12. 2015 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4

 • Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby zo dňa 30. 12. 2015 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4

 • Rozhodnutie o povolení reklamnej stavby zo dňa 26. 04. 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4

 • Rozhodnutie o dodatočnom povolení reklamnej stavby zo dňa 29. 06. 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán formátu A4

 • Rozhodnutie o povolení reklamnej stavby zo dňa 12. 12. 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4

   

   

   

Prílohy

1

(pdf - 2.37 MB)
2

(pdf - 642.66 kB)
3

(pdf - 2.53 MB)
4

(pdf - 2.91 MB)
5

(pdf - 2.3 MB)