Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.01.2011 - 08:35  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:39  //  zobrazené: 2072

Uviesť počet výrubov, ktoré sa od januára 2008 uskutočnili vo vegetačnom období

číslo: I40/2010

Požadované informácie:

1. Koľko súhlasov na výrub drevín bolo vydaných od januára 2008 do dnešného dňa, pričom uviesť pri každom súhlase počet drevín, ich celkovú spoločenskú hodnotu ako aj podmienky, za akých sa mohol výrub uskutočniť.
2. Uviesť počet výrubov, ktoré sa od januára 2008 uskutočnili vo vegetačnom období. Ako aj počet takýchto výrubov, ku ktorým bolo potrebné dodať ornitologický, prípadne entomologický posudok. K  týmto výrubom uviesť počet drevín ako aj ich celkovú spoločenskú hodnotu.
3. Či mesto uvádza k podmienkam na výrub potrebu právoplatnosti stavebného povolenia, v prípade, ak dôvodom na výrub je stavba.
4. A či medzi podmienky na výrub, v prípade, ak sa výrub môže uskutočniť vo vegetačnom období, mesto uvádza potrebu ornitologického, prípadne entomologického posudku.

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti v bode 1. a 2. nevyhovuje.

Sprístupnené informácie:

3. V podmienkach na uskutočnenie výrubu z dôvodu stavby uvádzame, že výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
4. Ak povoľujeme výrub vo vegetačnom období, ktorý je viazaný výlučne na právoplatné stavebné povolenie, v podmienkach neuvádzame potrebu ornitologického príp. entomologického posudku, ale v takomto prípade problematiku hniezdenia vtáctva konzultujeme s Obvodným úradom životného prostredia v Šali.

Žiadateľ: Posudky, s.r.o. Bratislava

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 120.76 kB)