Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.01.2007 - 14:11  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 14:13  //  zobrazené: 1400

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 2007  |  dátum konania: 28.12.2006  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 1. zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva prijalo nasledovné uznesenia:


I.
A. b e r i e    n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta

B.  k o n š t a t u j e,   ž e
1. novozvolený primátor mesta MUDr. Martin Alföldi zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
2. zvolení   poslanci   mestského  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný sľub  poslancov mestského zastupiteľstva: Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,  Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,   
3. Ing. František Botka, bytom Šaľa, Lúčna 1855/3, ktorý nastúpil na uprázdnené miesto mestského     poslanca  vo volebnom obvode č.3, zložil zákonom predpísaný sľub.

C. z r i a ď u j e
1. mestskú radu v 7-člennom zložení,

2. komisie mestského zastupiteľstva, a to:
- komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie
- komisia hospodársko – finančná
- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia
- komisia pre strategický rozvoj
- komisia školstva a kultúry
- komisia na ochranu verejného záujmu

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 1
Ing. František Botka, 
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszký, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,

3. výbory mestských častí:
výbor mestskej časti č. 1 v Šali (podľa volebných obvodov)
výbor mestskej časti č. 2 v Šali (podľa volebných obvodov)
výbor mestskej časti č. 3 v Šali – Veči

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,

D. volí
1. zástupcu primátora mesta
Ing. Jozefa Mečiara, tajné hlasovanie

2. členov mestskej rady:
Ing. Petra Hollého
Ing. Lászlóa Gyurovszkého
Ing. Jozefa Mečiara
Ing. Miroslava Polónyiho
Ing. Helenu Psotovú
Ing. Jozefa Husárika
Ing. Eriku Velazquézovú

Za hlasovalo: 20 
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,

3. predsedov komisií:
- komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie – MUDr. Jozef Grell

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

- komisia hospodársko – finančná – Ing. Miroslav Polónyi

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia– Ing. Ľubomír Stredanský

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

- komisia pre strategický rozvoj – Ing. Peter Hollý

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,

- komisia školstva a kultúry – Ing. Erika Velasquézová

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

- komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. Jozef Mečiar

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

E. s ch v a ľ u j e
1. obsadenie funkcie zástupcu primátora mesta na polovičný úväzok,


2. plat primátora mesta s účinnosťou od 28.12. 2006 v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  nasledovne: 3,21-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zaokrúhlený na celé stovky nahor násobený koeficientom 1,15.    

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,


F. určuje
počet členov v komisiách mestského zastupiteľstva 11 a to: 6 poslancov a 5 odborníkov z radov obyvateľov mesta, pričom poslanec mestského zastupiteľstva môže byť max. v 2 komisiách.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velasquézová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,


G. u k l a d á
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy plánov činnosti jednotlivých komisií.


H.  p o v e r u j e 
vykonávaním aktu  sobášenia pre celé volebné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva
Ing. Jozefa Husárika a Ing. Helenu Psotovú, Ing. Františka Botku.

Za hlasovalo: 24
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,

I.  o d p o r ú č a
primátorovi mesta posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem mesta.


II.
K náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
návrh na náhradu  platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana,
B. schvaľuje
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana v počte 18 dní, ktorá mu bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
MUDr. Svetozár Hikkel


III.
K informácii o  priebehu outsourcingu

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o outsourcingu,
B. prijíma
informáciu o outsourcingu,
C. nesúhlasí
so zmluvou o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzavretou 2.októbra 2006 medzi mestom Šaľa so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 30 61 85 a obchodnou spoločnosťou Digital Storm, s.r.o., so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava, IČO 35 862 840 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o., vložka č. 29345/B (ďalej len zmluva o outsourcingu),
D. ukladá
1. informovať spoločnosť Brantner, s. r. o., (predtým Digital Storm, s.r.o.) o skutočnosti, že mesto Šaľa nesúhlasí zmluvou o outsourcingu a považuje ju za neplatnú,
2. získať od spoločnosti Brantner, s. r. o. stanovisko k neplatnosti zmluvy o outsourcingu,
3. podniknúť právne kroky k získaniu záväzného rozhodnutia príslušnej inštitúcie o neplatnosti, alebo zrušení zmluvy o outsourcingu.
T: ihneď. Zodpovedný: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velasquézová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, 
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár

Prílohy