Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.11.2008 - 15:00  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:07  //  zobrazené: 1893

Správa z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“.

číslo: I25/2008

Požadované informácie: správa z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“.

Sprístupnené informácie:

1. Správa z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“
2. Príloha č. 1 –  písomná vysvetlivka
3. Príloha č. 2 – Vysvetlenia
4. Príloha č. 3 – Stanovisko k Správe z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“
5. Príloha č. 4 – Doplnenie vysvetlivky k bodu č. 2
6. Návrh opatrení prijatých na základe „Správy z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“.

Žiadateľ: Mgr. Jozef Belický, Šaľa  

Prílohy

Správa

(pdf - 805.26 kB)