Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 11:00  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 11:01  //  zobrazené: 657

Prosím o kontaktovanie majiteľa bývalých zberných surovín v Šali na ulici Jazerná o zjednanie nápravy s previsnutými stromami a rozbitým oplotením

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Vec

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Prosím o kontaktovanie majiteľa bývalých zberných surovín v Šali na ulici Jazerná o zjednanie nápravy s previsnutými stromami a rozbitým oplotením. Nakoľko v poslednej dobe sa tam rozmáhajú ľudia bez domova a na uvedený pozemok sa nie je problém dostať.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Prerastajúce konáre zo stromov rastúcich na pozemku bývalých zberných surovín boli orezané dňa 14. 07. 2023.

Mesto Šaľa bude zároveň kontaktovať aktuálneho majiteľa nehnuteľnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným z Komárna o zjednanie nápravy ohľadom oplotenia.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovali:

Ing. Gabriela Braníková, referentka OIaKČ