Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.06.2019 - 07:48  //  aktualizácia: 25.06.2019 - 07:49  //  zobrazené: 278

Pozvánka na 4. zasadnutie Výboru mestskej časti č.1

 P O Z V Á N K A
na 4. zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 26. 6. 2019 /streda/ o 18:00 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.
Program:
1.      Otvorenie
2.      5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
3.    Návrh predloženia priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.
4.      Rôzne
5.      Ukončenie
 
Ing. Róbert Andráši, predseda VMČ č. 1