Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.09.2018 - 08:47  //  aktualizácia: 20.09.2018 - 08:47  //  zobrazené: 485

Pozvánka komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 24. 09. 2018 (pondelok) o 16:00 hod. v  zasadačke č. dverí 212 na 3. poschodí v Dome kultúry v Šali.

 

Program:

  1. Úvod
  2. Žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť  zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
  3. Vyhodnotenie konferencie „Islandský projekt“
  4. Rôzne
  5. Záver.

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa