Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.06.2010 - 09:50  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:30  //  zobrazené: 1840

Poskytnutie zoznamu osôb, ktorým boli na základe zákonov číslo 403/1990 Zb., 87/1991 Zb., 229/1991 Zb

číslo: I22/2010

Požadované informácie: poskytnutie zoznamu osôb, ktorým boli na základe zákonov číslo 403/1990 Zb., 87/1991 Zb., 229/1991 Zb., prípadne inými reštitučným predpismi alebo aktmi, vydané v období rokov 1990 až 2010 nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mesta Šaľa.

Sprístupnené informácie:
Mesto Šaľa neeviduje požadovaný zoznam osôb z dôvodu, že v meste Šaľa v období rokov 1990 až 2010 neboli vydané žiadne nehnuteľnosti s regulovaným nájomným, nachádzajúce sa na území mesta Šaľa resp. v mestskej časti Veča, na základe zákonov č. 403/1990 Zb., 87/1991 Zb., 229/1991 Zb., prípadne inými reštitučným predpismi alebo aktmi.

Žiadateľ: Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným, Bratislava