Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.03.2009 - 13:25  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:13  //  zobrazené: 3029

Počet príslušníkov Mestskej polície, vrátane náčelníka, 2. výšku platu náčelníka Mestskej polície (trieda, stupeň, hrubý príjem aj s odmenami

číslo: I04/2009

Požadované informácie:

1. počet  príslušníkov Mestskej polície, vrátane náčelníka,
2. výšku platu náčelníka Mestskej polície (trieda, stupeň, hrubý príjem aj s odmenami
za rok 2008),
3. počet obyvateľov mesta (kvôli určeniu na aký počet obyvateľov pripadá jeden policajt),
4. výšku čerpaného rozpočtu pre Mestskú políciu na rok 2008,
5. objem finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy pre Mestskú políciu na rok 2008,
6. do akej platovej triedy sú zaradení referenti na stavebnom oddelení,
7. výšku platu riaditeľov materských škôl a trieda do ktorej sú zaradení.

Sprístupnené informácie:

1. Mestská polícia má 25 príslušníkov vrátane náčelníka.

2. Náčelník mestskej polície je zaradený v platovej triede 11, platový stupeň 8, hrubý príjem mesačne 1 222,- EUR. Odmena za rok 2008 predstavovala 570,94 EUR (17 200,- Sk).

3. Mesto Šaľa malo k 31.01.2009 počet obyvateľov 24 046.

4. Výška čerpaného rozpočtu pre mestskú políciu na rok 2008 činí 70 046,25 EUR (2 110 213,40 Sk).

5. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy pre mestskú políciu na rok 2008 je 347 808,73 EUR (10 478 086,- Sk).

6. Referenti na stavebnom oddelení sú zaradení nasledovne:
1 referent     10 platová trieda,
3 referenti      7 platová trieda,
1 referent       5 platová trieda.

7. Výška platu riaditeľov materských škôl a platová trieda:
812,- EUR    11 platová trieda,
810,- EUR    11 platová trieda,
815,- EUR    10 platová trieda,
796,- EUR    10 platová trieda,
805,50 EUR 10 platová trieda,
789,- EUR      9 platová trieda,
777,50 EUR   9 platová trieda.