Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.01.2011 - 14:57  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:43  //  zobrazené: 2019

Počet obývaných rodinných domov na území mesta

číslo: I44/2010

Požadované informácie:

1. počet obývaných rodinných domov na území mesta,
2. počet obývaných rodinných domov podľa častí mesta,
3. počet novostavieb rodinných domov na území mesta,
4. počet novostavieb rodinných domov podľa častí mesta,
5. počet rozostavaných rodinných domov na území mesta,
6. počet rozostavaných rodinných domov podľa častí mesta.

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti v bodoch 2. až 6. nevyhovuje.

Sprístupnené informácie:

Na základe výsledkov „Sčítania obyvateľov, domov a bytov“, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001, bolo v meste Šaľa 1 431 obývaných rodinných domov.

Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, nevedie evidenciu obývaných rodinných domov, tento údaj je známy len z uvedeného štatistického zisťovania.

Žiadateľ: Ján Jalakša, Prešov

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 112.94 kB)