Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2009 - 09:13  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:12  //  zobrazené: 2014

počet a názov oddelení na Mestskom úrade v Šali, počet zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, výška platu primátora a odmeny primátora za rok 2008, t.j. riadne a mimoriadne odmeny...

číslo: I02/2009

Požadované informácie:
1. počet a názov oddelení na Mestskom úrade v Šali,
2. počet zamestnancov na jednotlivých oddeleniach,
3. výška platu primátora a odmeny primátora za rok 2008, t.j. riadne a mimoriadne odmeny,
4. výška platu prednostu a odmeny prednostu za rok 2008, t.j. riadne a mimoriadne odmeny,
5. výška platu vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení /vyšpecifikovať oddelenie/,
6. zaradenie do platových tried vedúcich zamestnancov.

Sprístupnené informácie:

ad. 1. a 2.

Odbor organizačno-právny ( 16 zamestnancov )
- referát organizačný ( 11 )
- referát evidencie obyvateľstva ( 2 )
- matričný úrad ( 2 )
- referát právny a VO ( 1 )

Odbor hospodárenia a správy ( 61 zamestnancov )
- referát ekonomiky a podnikania ( 17 )
- referát personálny ( 1 )
- referát správy majetku mesta ( 43 ), z toho je 34 manuálnych a sezónnych pracovníkov

Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry ( 11 zamestnancov )
- referát kultúry, mládeže a športu ( 2 )
- referát sociálnych vecí ( 3 )
- spoločný školský úrad ( 6 )

Odbor technických činností ( 12 zamestnancov )
- referát územného rozvoja a výstavby ( 3 )
- referát životného prostredia ( 2 )
- stavebný úrad ( 6 )
- referát dopravy ( 1 ).

ad. 3.

- výška platu primátora:  2. 685,00 € mesačne
- návrh na odmenu primátora mesta za rok 2008 je predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa bude konať dňa 12. februára 2009. ad. 4.
- výška platu prednostu: 1. 777,50 € mesačne
- odmena za rok 2008:    1. 344,35 € (vyplatená v decembri 2008 ). ad. 5. a 6.
- vedúca odboru organizačno-právneho:     1.214,00 € ( 11 pl. tr. )
- vedúca odboru hospodárenia a správy:    1.196,00 € ( 11 pl. tr. )
- vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:  1.198,50 € ( 11 pl. tr. )
- vedúca odboru technických činností:       1.342,00 € ( 11 pl. tr. )

Žiadateľ: Ing. Miroslava Šlosár, Janíkovce