Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.06.2023 - 09:05  //  aktualizácia: 06.06.2023 - 09:06  //  zobrazené: 899

Oznámenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1. Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa  a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2. Dušan Demín, ul. Murgaša č. 10, 940 01 Nové Zámky – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
3. Ing. Michal Takáč, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4. V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo: V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
 

Prílohy

V. Šrobára 571

(pdf - 374.51 kB)
Zverejnenie Demín

(pdf - 354.5 kB)
Zverejnenie Takáč

(pdf - 336.94 kB)