Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:31  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:32  //  zobrazené: 341

ohľadom všetkých súťažných ponúk zákazky „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“

číslo: I45/2017

Požadované informácie: ohľadom všetkých súťažných ponúk zákazky „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“ vyhlásenej dňa 29. 08. 2016. Pri každej súťažnej ponuke zverejniť tieto dokumenty: celková nákladová cena, krycí list, návrh zmluvy.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mestu Šaľa bola predložená iba jedna súťažná ponuka ohľadom zákazky „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“ vyhlásenej dňa 29. 08. 2016 od ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14  Nové Zámky.

 

  1. Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

  2. Krycí list vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

  3. Návrh zmluvy vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán formátu A4.

Prílohy

celková nákladová cena

(pdf - 241.17 kB)
krycí list

(pdf - 318.14 kB)
návrh zmluvy

(doc - 129.5 kB)