Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.12.2014 - 11:07  //  aktualizácia: 05.01.2015 - 08:59  //  zobrazené: 1165

Ohľadom nájomných bytov

číslo: I33/2014

Požadované informácie:

 

  1. 1. Koľko žiadostí o pridelenie nájomného bytu eviduje mesto Šaľa?
  2. 2. Realizovali ste, realizujete alebo plánujete výstavbu nájomných bytov bežného štandardu?

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. 1. Mesto Šaľa eviduje 440 žiadostí o pridelenie nájomného bytu k dátumu 25. 08. 2014.
  2. 2. Výstavba nájomných bytov bežného štandardu:
  • v roku 1997 bol skolaudovaný nájomný bytový dom na ul. Fr. Kráľa – 20 bytových jednotiek,
  • v roku 2003 boli skolaudované 3 nájomné bytové domy na ul. Rímskej – 96 bytových jednotiek,
  • v roku 2004 bol skolaudovaný nájomný bytový dom na ul. Hlavnej – 32 bytových jednotiek.

Mesto Šaľa nemá v rozpočte na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky na účel výstavby nájomných  bytov. Rokuje však so súkromným investorom o odkúpení skolaudovaných bytov cez ŠFRB. Otázkou výstavby nájomných bytov sa mesto bude zaoberať v roku 2015, buď odkúpením od súkromného investora alebo výstavbou  prostredníctvom ŠFRB na takých pozemkoch mesta, na ktorých je reálne nájomné byty postaviť, napr. Kráľovská ul., keďže už vhodnejšie pozemky na tento účel mesto nemá.