Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:20  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:21  //  zobrazené: 1574

Ohľadom knihy k 1010. výročiu prvej zmienky o území Terra Wag

číslo: I56/2012

Požadované informácie: ohľadom knihy k 1010. výročiu prvej zmienky o území Terra Wag:
1. Aká suma bola vyčlenená z rozpočtových zdrojov a aká suma bola získaná z mimorozpočtových zdrojov a tiež odkiaľ tieto mimorozpočtové zdroje pochádzali?
2. Aká je predajná cena tejto knihy a v akom náklade vyšla?
3. Koľko kusov bolo bezplatne darovaných mestským poslancom, respektíve koľko kusov bolo bezplatne darovaných iným osobám alebo organizáciám?
4. V akých jazykových verziách kniha vyšla?

Sprístupnené informácie:
1. V rozpočte bolo vyčlenených 10 000,-  EUR na rozpočtovej položke 01.1.1.6. 637004 32 03  vydanie knihy k 1010 výročiu Šale. Neboli  získané žiadne mimorozpočtové prostriedky.
2. Predajná cena knihy je 15,-  EUR a vyšla v náklade 1 000 ks.
3. Poslancom mestského zastupiteľstva boli bezplatne darované 3 knihy. Iným osobám alebo organizáciám bolo bezplatne darovaných 41 kníh.
4. Kniha vyšla v slovensko-anglickej verzii.