Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.06.2017 - 15:18  //  aktualizácia: 28.06.2017 - 15:20  //  zobrazené: 1778

Ohľadne rekonštrukcie Komenského ulice, začína tam sieťový rozpad povrchu

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 13. júna 2017


V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

1. Bolo by dobré zavolať zhotoviteľa, alebo firmu, ktorá robila rekonštrukciu Komenského ulice, začína tam sieťový rozpad povrchu, takže pokiaľ je to v záruke, aby sa to začalo riešiť; myslí si, že od čísla štyridsať a vyššie ku kotolni, tam je to také výrazne viditeľné.
2. Chcel by požiadať zástupcov mesta, aby v súčinnosti s políciou zabezpečili možno meranie rýchlosti na okruhu Komenského, Fraňa Kráľa; tam je minimálne trikrát, štyrikrát denne pokojne uloviteľný motorkár za osemsto Eur na mieste, to je ako des, cez sto chodia veselo; v tejto chvíli je to jedna z najkrajších ulíc, takže to je len otázkou času, kedy sa tam stane nešťastie, o nočných jazdách ani nehovorí.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

1. Budeme kontaktovať zástupcu zhotoviteľa firmy Cesty Nitra, a.s. a následne sa dohodne termín obhliadky ul. Komenského, kam budete tiež prizvaný. Závady budú opravené v rámci reklamácie.
2. Nakoľko mestská polícia nemá v kompetencii meranie rýchlosti, predmetný podnet bol oznámený OO PZ Šaľa ako aj ODI Šaľa. Veríme, že v spolupráci s nimi sa nám podarí situáciu vyriešiť.


S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali
Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka MsP