Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.05.2016 - 07:36  //  aktualizácia: 12.05.2016 - 07:38  //  zobrazené: 1306

Ohľadne obyvateľov Hviezdoslavovej ulice by chcela požiadať, či by tam mohla byť nainštalovaná jedna lampa medzi trafostanicou a kotolňou

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2016

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

 

 1. V mene obyvateľov Hviezdoslavovej ulice by chcela požiadať, či by tam mohla byť nainštalovaná jedna lampa medzi trafostanicou a kotolňou, je tam taký prechodový chodník; upresnila, že je to medzi Hviezdoslavovou a Mostovou ulicou.

   

 2. Či by na centrálnej mestskej zóne mohli byť zriadené toalety, lebo podnikatelia sa sťažujú, že suplujú mestské toalety.

   

 3. Obyvatelia na ulici P. J. Šafárika, v blízkosti predajne Jednota, žiadali, či by mesto mohlo ostrihať kríky pri hlavnom vchode, lebo ľudia to tam používajú ako toalety, všetky kríky
  v tom parku by mohli byť odspodu uvoľnené, aby do toho bolo vidieť.

   

 4. Či by v nemocničnom parku mohli byť inštalované prvky pre väčšie deti a dospelých, pošle fotografiu, čo by to mohlo byť.

   

 5. Na margo predzáhradiek by sa chcela opýtať, či by mohlo mesto osloviť predsedov bytových spoločenstiev k spolupráci pri starostlivosti o predzáhradky, takisto aj firmy a občanov s tým, že mesto by ponúklo nejaký benefit, že napríklad, keď sa zaviažu, že sa budú starať o tento priestor, tak by dostali napríklad trávové semeno, alebo kríky a to by ich motivovalo, aby sa starali.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

 1. Navrhovaná lampa bude zaradená do plánu osadenia nových svietidiel pri aktualizácii auditu verejného osvetlenia.

   

 2. Výstavba toaliet v centrálnej mestskej zóne je závažným zásahom do schváleného územného plánu centrálnej mestskej zóny. Z toho teda vyplýva, že najskôr musí mesto vytipovať lokalitu umiestnenia tejto stavby, ak je to možné, a potom obstarať zmenu územného plánu zóny. Proces obstarania územného plánu prebieha cca 8 až 9 mesiacov a obstaranie musí byť zakomponované v rozpočte mesta Šaľa. Aj samotná výstavba verejných toaliet musí byť schválená v investičných akciách rozpočtu mesta. V roku 2016 v rozpočte mesta tieto výdavky nie sú schválené. Napriek tomu oslovíme autora centrálnej mestskej zóny, aby vytipoval možné lokality výstavby v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu.

   

 3. Po vyhodnotení verejného obstarávania a po podpise zmluvy o dielo s novým dodávateľom na údržbu zelene sa zrealizuje ostrihanie kríkov.

   

 4. Mesto pripravuje podklady na inštalovanie prvkov do nemocničného parku.  Ak budeme mať k dispozícii vizualizáciu prvkov, budeme Vás o tom informovať.

   

 5. V súčasnej dobe mesto nemá k dispozícii pasportizáciu uvedených plôch so zadefinovanými konkrétnymi výkonmi a nemá v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na údržbu predzáhradiek. Ak by malo mesto ponúknuť na udržiavanie predzáhradiek nejaké benefity, bolo by potrebné  určiť jednotné pravidlá na poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Na skrášľovanie okolia mesto prispieva aj prostredníctvom participatívneho rozpočtu, kde si práve občania môžu zažiadať o financie.