Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.05.2016 - 07:39  //  aktualizácia: 12.05.2016 - 07:40  //  zobrazené: 1998

Ohľadne činžiakov (ako je aj Bottova ulica) existujú staré ihriská

predkladateľ: Róbert Tölgyesi

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2016

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Medzi činžiakmi (ako je aj Bottova ulica) existujú staré ihriská; robia sa teraz samé nové ihriská pre malé deti, ale existujú asfaltové plochy s košmi; opýtal sa, či náhodou neplánuje mesto niečo do rekonštrukcií asfaltu, aby sa to mohlo naďalej využívať, nie pre deti, ale pre väčších.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

V tomto roku mesto neuvažuje s asfaltovaním ihrísk. Na asfaltovom ihrisku na ul. Bottova sme v roku 2014 doplnili basketbalové koše a na žiadosť obyvateľov, ktorí bývajú v tej lokalite, boli koše demontované, z dôvodu nadmerného hluku.

Mesto v súčasnosti pripravuje podklady (projektová dokumentácia) na rekonštrukciu vnútroblokov ulíc Cintorínska, gen. L. Svobodu, Slnečná, ktorých súčasťou je aj asfaltové ihrisko na ul. Cintorínska. Ale v rámci prieskumu názorov občanov žijúcich v tejto lokalite,
je väčší záujem o budovanie detských ihrísk pre menšie deti, a to hlavne z dôvodu hluku
vo večerných hodinách.