Domov
publikované: 07.08.2020 - 14:11  //  aktualizácia: 18.01.2021 - 13:21  //  zobrazené: 6587

Ochrana údajov

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Šaľa automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko informácií. Tieto informácie obsahujú:

  1. IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
  2. Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
  3. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
  4. Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.
  5. Meno, adresu, email. V prípade prihlasovania cez facebook, prihlasovacie údaje konta facebook.

Mesto Šaľa používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi sala.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke mesta.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Mesto Šaľa nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu sala.sk

Pri návšteve, používaní a práci na sala.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať mestu informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité mestom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

  1. Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na sala.sk
  2. Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený mestu prostredníctvom sala.sk.
  3. Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v Šali, pri ktorých mesto v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.
  4. Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Mesto tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Mesto neposkytuje informácie o kreditných kartách alebo iné osobné finančné a platné údaje, okrem informácií nutných pre prevedenie transakcií kreditnou kartou či inou formou v prípade doplnenia elektronického platobného terminálu , alebo za výslovného súhlasu príslušného užívateľa. Pokiaľ sala.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Deti

Žiadne aplikácie na sala.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia sala.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými sala.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portály sala.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál mesta Šaľa. Mesto Šaľa neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Šaľa. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Šaľa a mesto Šaľa nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Šaľa a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Cookie

Používame technológiu súborov cookies, aby sme vám ponúkli lepšie a viac personalizované webové služby. Údaje uložené prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa používajú na webových stránkach spoločnosti, nikdy neukazujú osobné údaje, na základe ktorých by mohli byť identifikovaní jednotlivci. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia ( napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Súbory cookies tiež zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webovými stránkami, pretože si môžu zapamätať Vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje a jazyky) zaslaním informácií, ktoré obsahujú, späť na pôvodné webové stránky ( súbor cookie prvej strany ) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria ( súbor cookie tretej strany ), keď navštívite príslušnú webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia.
Môžete zablokovať alebo odstrániť súbory cookies prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy. V niektorých prípadoch priamo žiadame o Váš súhlas s používaním súborov cookies prostredníctvom nášho cookie vyskakovacej lišty.

Súbory cookies používané na webovej stránke spoločnosti
Na základe funkcie a účelu, na ktoré sa používajú, sú súbory cookies zvyčajne rozdelené do nasledujúcich kategórií, ktoré spoločnosť používa na svojej webovej stránke:

Striktne potrebné súbory cookies Vám umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré ste urobili a na základe ktorých ste požiadali o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky.

Funkčné súbory cookies sa používajú na to, aby vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili nám ponúknuť Vám vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napríklad zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a nemôžu sledovať vaše pohyby na iných webových stránkach. Doba exspirácie týchto súborov cookies nie je dlhšia ako 2 roky.

Analytické a výkonné súbory cookies nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To nám pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje naša webová stránka, napríklad tým, že môžete ľahko nájsť to, čo hľadáte. Doba exspirácie týchto súborov cookies nie je dlhšia ako 2 roky.
Marketingové a zacielené súbory cookies zaznamenávajú Vašu návštevu na našej webovej stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli. Tieto informácie použijeme na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre Vás a Vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Tieto informácie môžeme na tento účel zdieľať aj s tretími stranami (napríklad inzerentmi). Na spracovanie týchto súborov cookies potrebujeme Váš súhlas. Svoje preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete spravovať prostredníctvom nastavení prehliadača, a to kedykoľvek (pozri nižšie). Doba exspirácie týchto cookies nie je dlhšia ako 2 roky.

Súbory cookies sociálnych médií umožňujú zdieľať Vaše úkony na webových stránkach sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter. Tieto súbory cookies nie sú pod našou kontrolou.
Iné typy súborov cookies , ktoré sa môžu používať neskôr. V prípade, že sa používajú iné typy súborov cookies, budeme vás informovať v našich aktualizovaných pravidlách.

Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní našej webovej stránky s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti a zobraziť reklamu mimo našej webovej stránky. Tieto tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako napr. služby analýzy webovej prevádzky) môžu tiež používať súbory cookies, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Súhlas so súbormi môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia.
Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti", „Nástroje" alebo „Predvoľby" vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

Google Analytics

Naša webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako ju využívate. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google [ na serveroch v Spojených štátoch ]. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí Vašu IP adresu k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.
Môžete sa odhlásiť zo služby Google Analytics bez toho, aby to ovplyvnilo navštevovanie našej webovej stránky.
Podrobné informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov (vrátane informácií o tom, ako môžete kontrolovať informácie odoslané spoločnosti Google) nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy/partners.
Ak chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainštalovať doplnok do Vášho webového prehliadača ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ). Podobným spôsobom a na rovnaké účely (analýza a monitorovanie prevádzky) webová stránka spoločnosti používa súbory cookies umiestnené spoločnosťou Chartbeat a Cxsense, aby získali údaje o Vašej interakcii s webovou stránkou a o Vašom správaní pri prehliadaní webovej stránky (vrátane ID cookie, IP adresy a typu zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku). Dostávame však iba agregované údaje týkajúce sa používateľov webových stránok a nemáme možnosť Vás identifikovať.
Podrobné informácie o spracúvaní vykonávanom (i) spoločnosťou Chartbeat, nájdete na adrese https://chartbeat.com/privacy/ (ii) spoločnosťou Cxsense, nájdete na adrese https://www.cxense.com/about-us/privacy- policy.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Ako si môžete upraviť cookies vo svojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a Mesto nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.