Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.11.2023 - 14:00  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 14:00  //  zobrazené: 453

Obrátili sa na mňa občania s otázkou, či by sa nedalo zriadiť/vybudovať tzv. venčovisko pre psíkov, ktoré by bolo oplotené, podobné ako na sídlisku Novomeského

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2023

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Obrátili sa na mňa občania s otázkou, či by sa nedalo zriadiť/vybudovať tzv. venčovisko pre psíkov, ktoré by bolo oplotené, podobné ako na sídlisku Novomeského. Jedná sa o lokalitu okolo ulice Kukučínova.
  2. Chcela by som požiadať mesto o zlepšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici pri OD Lidl. Tento priechod nie je takmer vôbec osvetlený, čo je nebezpečné ako pre chodcov, tak pre vodičov.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Požiadavku na vybudovanie nového venčoviska zaradíme do plánu na rok 2024. Dáme vypracovať cenovú ponuku a keď bude priaznivá finančná situácia, po dohode s obyvateľmi dotknutej lokality ulice Kukučínova môžeme venčovisko vybudovať.
  2. Požiadavka o osvetlenie priechodu pre chodcov bude zaradená do plánu pre rok 2024 a v prípade priaznivej finančnej situácie mesta bude zrealizovaná.

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovali:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností