Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.01.2011 - 08:48  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:37  //  zobrazené: 1984

O vydaných stavebných povoleniach v roku 2010

číslo: I37/2010

Požadované informácie: o vydaných stavebných povoleniach v roku 2010.

Mesto Šaľa listom zo dňa 2. novembra 2010 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Pezinok