Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:07  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:08  //  zobrazené: 1536

O produkcii komunálnych odpadov mesta podľa evidencie a hlásení, o príjmoch mesta za odpadové hospodárstvo

číslo: I49/2012

Požadované informácie: o produkcii komunálnych odpadov mesta podľa evidencie a hlásení, o príjmoch mesta za odpadové hospodárstvo a o výdavkoch mesta za odpadové hospodárstvo za roky 2010 a 2011.

Sprístupnené informácie:
1. Vyplnený dotazník – údaje za rok 2010 vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
2 strany formátu A4.
2. Vyplnený dotazník – údaje za rok 2011 vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
2 strany formátu A4.
3. Príloha k dotazníkom vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

Prílohy

dotazník za rok 2010

(pdf - 214.31 kB)
dotazník za rok 2011

(pdf - 214.96 kB)
príloha k dotazníkom

(pdf - 37.71 kB)