Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:32  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:33  //  zobrazené: 1568

O odmenách mestských poslancov za rok 2012 za zastupiteľstvo, komisie, výbory mestských častí a ZPOZ

číslo: I03/2013

Požadované informácie: o odmenách mestských poslancov za rok 2012 za zastupiteľstvo, komisie, výbory mestských častí a ZPOZ tak aby, z informácie bolo zrejmé, za akú činnosť/položku poslanec odmenu dostal a informácie o výške odmien členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2012 a informácie o odmenách pre konateľov tejto spoločnosti za roky 2011 a 2012.

Sprístupnené informácie:

1. Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2012 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

2. Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2012 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

3. Odmena poslancov MsZ za ZPOZ v roku 2012 poverených vykonávaním obradov a slávností:

Ing. Helena Psotová  604 EUR
Ing. Jozef Husárik  400 EUR
Mgr. Július Morávek  255 EUR.

4. Žiadosť o sprístupnenie informácií o výške odmien členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2012 a informácie o odmenách pre konateľov tejto spoločnosti za roky 2011 a 2012 bola postúpená osobitným listom zo dňa
28. januára 2013 povinnej osobe MeT Šaľa, spol. s r.o.

Prílohy

odmena za rok 2012

(pdf - 119.72 kB)