Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:11  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:11  //  zobrazené: 1294

Navrhujem umiestniť dve svetelné signalizácie pre chodcov na križovatkách ulíc Kráľovská – Agátová – Hlbohá a ulíc Štúrova – Hlboká pri pivárni Čibrik

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Navrhujem umiestniť dve svetelné signalizácie pre chodcov na križovatkách ulíc Kráľovská – Agátová – Hlbohá a ulíc Štúrova – Hlboká pri pivárni Čibrik; dôvod je, že cesty v uvedenej lokalite sú dvojprúdové, počas celého dňa vysoko frekventované; cez cestu počas celého dňa prechádza približne 150 detí do školy. V ranných hodinách síce na ulici Štúrovej riadi dopravu mestský policajt, ale na ulici Kráľovskej nie, Deti sú po vyučovaní pri prechode cez frekventovanú cestu odkázané na vlastnú šikovnosť. Mám za to, že nielen deti, ale aj ostatná verejnosť, chodci či cyklisti, sú na týchto prechodoch pre chodcov ohrození. O tom, že mnohí vodiči motorových vozidiel tu nedodržujú rýchlosť, niet pochýb. Osadením svetelných signalizácií by sa zabránilo, resp. predišlo dopravným kolíziám a zvýšila by sa bezpečnosť obyvateľstva. Celkové náklady podľa odhadov, ktoré som zisťoval, by bolo 12 500 Eur na jednu takúto križovatku pre chodcov, spolu teda 25 tisíc Eur predpokladaná suma.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Podľa dostupných informácií s umiestnením Vami navrhovaného zariadenia súhlasí príslušný dopravný inšpektorát a aj správca komunikácie – Slovenská správa ciest, a.s.

Náklady na osadenie by ale muselo v plnom rozsahu znášať mesto a preto je potrebné tento zámer navrhnúť aj do tvorby rozpočtu pre nasledujúci rok.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností