Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:40  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:41  //  zobrazené: 2021

Na zasadnutí výboru mestskej časti mali hosťa p. Kuklovského, preto by chcel dať interpeláciu, či by bolo možné opraviť siete...

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

Na zasadnutí výboru mestskej časti mali hosťa p. Kuklovského, preto by chcel dať interpeláciu, či by bolo možné opraviť siete, to čo spôsobilo v plynovej prípojke na ceste Kollára, je proste prepadnuté a sú tam problémy, tak k tej plynovej prípojke, tú prepadlinu, všetko tam nejakým spôsobom vyrovnať, aby na tejto ceste to bolo v poriadku; potom by sa spojil aj s p. Políčekom, aby sme sa na to presne pozreli, ale toto či by bolo možné spraviť.     

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Podľa dostupných informácií je prepad pri plynovej prípojke spôsobený výskytom hlodavcov v okolí kanalizačnej prípojky, ktorá sa nachádza pri skrini plynovej prípojky.