Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:44  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:45  //  zobrazené: 792

Môže mesto zabezpečiť opravu chodníkov v nemocničnom parku za účelom ich spriechodnenia pre oranžové čistiace autá?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2023 – vyjadrenie

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Môže mesto zabezpečiť opravu chodníkov v nemocničnom parku za účelom ich spriechodnenia pre oranžové čistiace autá?
  2. Mohlo by mesto vypíliť suché stromy a orezať suché konáre v nemocničnom parku za účelom zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov?
  3. Môže mesto opraviť poškodenú lavičku v nemocničnom parku a opätovne ju ukotviť v zemi?
  4. Mohlo by mesto pozametať chodníky v lesoparku za pomoci čistiacich vozidiel ?
  5. Môže mesto vykonať opravu poškodenej cesty pri garážach pri vnútrobloku V. Šrobára ?
  6. Mohlo by mesto urobiť rez konárov „na hlavu“ na inváznom strome Pajaseni žliazkatom pri budove Tropicana za účelom zamedzenia šíreniu semien do okolia ?
  7. Môže mesto vypíliť suché tuje a konáre na parkovisku pred cintorínom v Šali za účelom zatraktívnenia tohto pietneho miesta ?

V nadväznosti na Vami podané interpelácie Vám oznamujeme, že Vaše interpelácie boli klasifikované ako podnety, za ktoré ďakujeme a budeme sa nimi zaoberať.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali