Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.05.2023 - 09:58  //  aktualizácia: 18.05.2023 - 09:59  //  zobrazené: 633

Môže mesto zabezpečiť obnovenie podávania pitnej vody v sklenených fľašiach v množstve 0,5 resp. 1 l na laviciach poslancov MsZ a tiež predsedníctva v záujme propagácie ekologickej varianty používaných fliaš?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2023 – vyjadrenie

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Môže mesto zabezpečiť obnovenie podávania pitnej vody v sklenených fľašiach v množstve 0,5 resp. 1 l na laviciach poslancov MsZ a tiež predsedníctva v záujme propagácie ekologickej varianty používaných fliaš?
  2. Mohlo by mesto podávať občerstvenie pre pozvaných aktívnych účastníkov rokovaní MsZ v obradnej sále?

V nadväznosti na Vami podané interpelácie Vám oznamujeme, že Vaše interpelácie boli klasifikované ako podnety, ku ktorým sa Vám ústne vyjadríme.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali