Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.11.2023 - 14:01  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 14:01  //  zobrazené: 511

Mohlo by mesto zabezpečiť zvýšenie frekvencie vynášania malých smetných košov pri predajni Tempo COOP Jednota

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2023 – vyjadrenie

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 11. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Mohlo by mesto zabezpečiť zvýšenie frekvencie vynášania malých smetných košov pri predajni Tempo COOP Jednota, v kostolnej záhrade a v areáli CMZ z dôvodu ich častého preplňovania?
  2. Môže mesto vypíliť všetky invazívne stromy na Feketeházyho, hlavne pri parkovisku v blízkosti zadného vchodu do reštaurácie Galvan?
  3. Mohlo by mesto technicky zabezpečiť, aby voda z artézskych studní pri kostole a na Hornej ul. nevystrekovala do okolia a nevytvárala slizký povrch v okolí, ktorý môže spôsobiť úrazy?
  4. Môže mesto vysadiť vzrastlé stromy na briežku kostolnej záhrady oproti fary a na pešej zóne ako náhradu za vypílené suché stromy?
  5. Mohlo by mesto zariadiť odstránenie náletových drevín a pozametanie chodníka pri plote gymnázia na ul. M.R.Štefánika?
  6. Môže mesto zabezpečiť opravu kľučky a zavesenie tabule s Prevádzkovým poriadkom ihriska vo vnútrobloku na Okružnej ul. ako náhradu za poškodenú?

V nadväznosti na Vami podané interpelácie Vám oznamujeme, že Vaše interpelácie boli klasifikované ako podnety, za ktoré ďakujeme a budeme sa nimi zaoberať.

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali