Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 10:59  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 11:00  //  zobrazené: 645

Mohlo by mesto zabezpečiť pravidelnejšie polievanie novozasadených trvaliek a doplnenie neujatých rastlín v kamenných kruhoch na pešej zóne ?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť pravidelnejšie polievanie novozasadených trvaliek a doplnenie neujatých rastlín v kamenných kruhoch na pešej zóne ?
 2. Môže mesto vypíliť všetky invázne stromy na prepojovacej ceste medzi budovou Tropicany a dvorom okresného úradu a pokosiť tam ?
 3. Mohlo by mesto vybaviť, aby sa vyhovelo žiadosti jubilantov, aby namiesto pohára
  s číslicou ich veku dostávali radšej poukážky na nákup tovaru podľa vlastného výberu?
 4. Môže mesto požiadať NSK o zriadenie SBS strážnej služby v okolí nemocnice a nemocničného parku za účelom predchádzania vandalizmu a poškodzovaniu majetku, ktorý sa tam v súčasnosti deje ?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

    1. Mesto zabezpečuje polievanie novovysadených trvaliek, doplnenie rastlín nebolo nutné, lebo rastliny nevyschli, boli len dolámané a zničené po jarmoku. Trvalky sme ostrihali a doplnili sme k nim mulčovaciu kôru, aby sme znásobili udržanie vlahy pri rastlinách.
    2. Kosenie dvora okresného úradu nezabezpečuje mesto. Zastavaná plocha a nádvorie okresného úradu aj invazívne dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve MV SR. V jarných mesiacoch sme zabezpečili radikálnejší orez pajaseňa žliazkatého. Výruby invazívnych drevín je možné uskutočňovať v čase vegetačného pokoja.
    3. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, ku ktorému sa Vám ústne vyjadríme.
    4. S uvedenou požiadavkou sa obrátime na poslancov NSK, aby na najbližšom zastupiteľstve podali interpeláciu na zriadenie SBS v okolí nemocnice a nemocničného parku.

S pozdravom

 

                                                                                                    Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci OIaKČ