Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2018 - 10:30  //  aktualizácia: 29.05.2018 - 10:40  //  zobrazené: 1090

Mestský úrad bude dňa 7. júna 2018 zatvorený

O  Z  N  A  M

 

 

 

Mestský úrad v Šali oznamuje občanom, že

 

dňa 7. júna 2018 (štvrtok)

 

bude mestský úrad,

 

ktorý je presťahovaný na pracoviskách:

 

 

-       Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským P. Pázmánya, ul. P. Pázmaňa
č. 48

 

-       Dom kultúry, ul. SNP, vchod B

 

-       budova na ul. Partizánska 20 (oproti Salamonu)

 

-       Základná škola J. C. Hronského, ul. Krátka 2

 

zatvorený

 

a nebude poskytovať služby občanom.

 

 

                                        Ing. Jana Nitrayová v. r.

                                        prednostka MsÚ v Šali