Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 10.12.2008 - 09:33  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:10  //  zobrazené: 1822

Kúpna zmluva na pozemok pre výstavbu bytovej zástavby s polyfunkciou na Královskej ulici

číslo: I27/2008

Požadované informácie:

1. „Bola uzatvorená kúpna zmluva na pozemok na výstavbu bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici (bývalé záhradky) medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou KIARAFINANCE, s.r.o. so sídlom Čierna Voda 434?“
2. „Bola zaplatená kúpna cena za pozemok na výstavbu bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici (bývalé záhradky), ktorý bol schválený priamym predajom MsZ spoločnosti KIARAFINANCE, s.r.o. so sídlom Čierna Voda 434?“

Sprístupnené informácie:

1. ku dňu 5. 12. 2008  nebola KZ podpísaná
(dňa 26.9.2008 bol predávajúcim (mesto Šaľa) zaslaný kupujúcemu (konateľovi
p. Gasparovicsovi) návrh KZ v elektronickej forme
2. nie – kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa podpisu KZ.

Žiadateľ: S-REAL HOLDING, s.r.o. Šaľa