Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.07.2009 - 08:52  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:24  //  zobrazené: 1742

Kto objednal neoprávnený zásah do jednotiek priestorového rozčlenenia lesa

číslo: I18/2009

Požadované informácie: kto objednal neoprávnený zásah do jednotiek priestorového rozčlenenia lesa čísla 522 a 521a v lokalite pravobrežnej pláže pod cestným mostom a kto tento zásah vykonal.

Sprístupnené informácie:

Práce objednalo Mesto Šaľa pri príležitosti akcií na pláži. Pokosenie resp. zásah do uvedeného priestoru bolo uskutočnené nedopatrením, za ktoré sa ospravedlňujeme. Mesto Šaľa dáva prísľub, že sa takýto zásah už nebude opakovať a mesto uskutoční za neoprávnený zásah  náhradnú výsadbu na svoje náklady.

Žiadateľ: Neštátne lesy Nitra