Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:30  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:18  //  zobrazené: 1847

Kto dal Ing. Božene Tóthovej pokyn, aby tie údaje neuviedla a z akých dôvodov?

číslo: I12/2010

Kto dal Ing. Božene Tóthovej pokyn, aby tie údaje neuviedla a z akých dôvodov?
Uviesť skutočný stav predmetu pri podpise zmluvy o budúcej zmluve dňa 25. 3. 2009.
Uviesť skutočný stav predmetu pri podpise nájomnej zmluvy dňa 6. 7. 2009.


Mesto Šaľa listom zo dňa 22. 4. 2010 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa