Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2018 - 08:25  //  aktualizácia: 13.04.2018 - 08:26  //  zobrazené: 537

Komisia kultúry pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 ( utorok ) o 15,30 v budove domu kultúry.


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa o činnosti MsKJJ v Šali za rok 2017 – vedúca knižnice
4. Informácia z rokovania MsZ – predseda komisie
5. Príprava hodnotenia PHSR za rok 2017 - predseda komisie
6. Návrh na zriadenie obrazárne v priestoroch MsÚ – predseda komisie
7. Príprava správy o činnosti MsKS za rok 2017 – vedúci MsKS
8. Večianske slávnosti 2018 – vedúci MsKS
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie

 


Šaľa, 11.4.2018
Július Morávek
predseda komisie

Prizvaní:

1. Mgr. Gerová, vedúca MsKJJ
2. Ing. Botka, vedúci MsKS
3. Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsKS