Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2013 - 08:01  //  aktualizácia: 22.04.2013 - 08:02  //  zobrazené: 1735

Koľko žiadostí o informácie bolo podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zaslaných na mestský úrad v rokoch 2011 a 2012?

číslo: I16/2013

Požadované informácie:
1. Koľko žiadostí o informácie bolo podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zaslaných na mestský úrad v rokoch 2011 a 2012?
2. Aký počet žiadostí bol vybavený negatívnym rozhodnutím v  rokoch 2011 a 2012 (neposkytnutím informácie)?
3. Aký počet žiadostí bol vybavený čiastočným negatívnym rozhodnutím v rokoch 2011 a 2012?

Sprístupnené informácie:
1. Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na mesto Šaľa:
rok 2011: 51, rok 2012: 61.
2. Počet žiadostí, ktoré boli vybavené rozhodnutím o nevyhovení žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
rok 2011: 3, rok 2012: 3.
3. Počet žiadostí, ktoré boli vybavené rozhodnutím o čiastočnom nevyhovení žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
rok 2011: 5, rok 2012: 0.