Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:49  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:26  //  zobrazené: 1684

Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2009 a schválené pre rok 2010

číslo: I17/2010

Požadované informácie:

1. Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2009 a schválené pre rok 2010.
2. Koľko finančných prostriedkov z  rozpočtu mesta ste mali schválené pre roky 2009 
a 2010 na:
obnovu kultúrnych pamiatok mesta,
údržbu detských ihrísk.

Sprístupnené informácie:

1.   Mesto spravuje 47 ha verejnej zelene.

      V roku 2009 bolo vynaložených 247 972,51 Eur na údržbu zelene.
      V roku 2010 bolo schválených 235 000,- Eur na údržbu zelene.

2. Schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre roky 2009 a 2010 na:
obnovu kultúrnych pamiatok mesta:
V roku 2009 bolo schválených 9 958,- Eur a v roku 2010 bolo schválených 48 671,- Eur.

údržbu detských ihrísk:
V roku 2009 bolo schválených 1 853,- Eur a v roku 2010 bolo schválených 4 000,- Eur.

Žiadateľ: Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce