Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 23.10.2012 - 14:24  //  aktualizácia: 23.10.2012 - 14:25  //  zobrazené: 1838

Koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých v rámci rozpočtu mesta v danom roku na kapitálové výdavky základných škôl

číslo: I37/2012

Požadované informácie: koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých v rámci rozpočtu mesta v danom roku na kapitálové výdavky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a akú časť z toho tvoril nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie.

Sprístupnené informácie:

Rok

Čerpané kapitálové výdavky na základné školy v EUR

Z toho získané ako NFP z ROP v rámci opatrenia 1.1. v EUR

2010

               0

            0

2009

1 242 903

676 553

2008

1 090 001

611 130

2007

    19 650

            0

2006

    43 152

            0